دانلود ماژول

  • ماژول جستجو با نمایش تصویر محصول و قیمت در پرستاشاپ

    prestashop search

    بخش جستجو در سایت های فروشگاهی به عنوان یکی از بخش های مهم سایت می باشد که مشتری را در یافتن سریعتر محصولات کمک می کند. در نخسه 1.6 پرستاشاپ ماژول جستجو به صورت ای جکس طراحی شده است اما تنها نام محصول را نمایش می دهد. با توجه به اهمیت این ماژول امکان نمایش تصویر، قیمت و کد کالا را در بخش جستجوی پیش فرض پرستاشاپ قرار دادیم.