دامنه

  • اطلاعیه دامنه های CO

    با توجه به تغییراتی که در روند تمدید دامنه‌های CO رخداده است، نیاز است که دامنه‌ی خود را 7 روز پیش از تاریخ انقضا تمدید فرمایید. توجه نمایید که تحت هیچ شرایطی امکان تمدید دامنه‌ها پس از این تاریخ وجود نخواهد داشت و دامنه‌ شما 2 روز پیش از تاریخ تمدید بصورت کامل از طرف شرکت خارجی حذف می گردد.